trong phân có máu – DẤU HIỆU CỦA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Máu xuất hiện trong phân đôi khi chỉ là phản ứng thông thường, nhưng dấu hiệu này cũng có thể là nguy hiểm vì đây là một trong những dấu hiệu của...