Mình muốn thêm link website vào phía bên dưới của tất cả các cột tin tức trong database của mình .
Mình dùng lệnh update như thế này thì nó làm mất nội dung của cột tin tức luôn, chỉ update đc cái...