Có hai cái tên luôn đi đôi với nhau trong thời gian gần đây: Intel và Sandy Bridge. Không thể chối cãi rằng “Cầu cát” đang khẳng định quyền lực, và không sớm thì muộn sẽ thống trị thị trường trong...