Chào các pro,
Tôi thực hiện các bước ảo hóa trên server vật lý chạy Oracle Linux server 6.4, nhưng Oracle không khởi động được sau khi tôi thực hiện các bước ảo hỏa như sau:
- Thực hiện convert máy...