Xin chào ae hôm qua tôi đã bắt đầu làm việc với Glispa !!! Cuối cùng tôi đăng ký đc! Tôi cố nhẹ nhàng đổ traffic, nhưng đánh giá bằng câu chuyện cac bạn ở đó là khó. Tôi nghĩ để mua traffic đắt hơn....