1.Cài đặt plesk server vào whmcs :

Các bước sau đây hướng dẫn bạn thông qua quá trình thiết lập một máy chủ trong WHMCS cho Plesk Hosting với version Plesk 11-12.

1- Bắt đầu bằng cách...