Shared Hosting là gói dịch vụ được san sẻ từ một gói hosting có ổ cứng cao, gói hosting này được chia nhỏ và cung cấp lại cho đa số trang web. Ăn nhập cho các Web page giới thiệu doanh nghiệp, cá...