cho em đăng kí 1 chân:

Họ tên : Nguyễn Văn Vinh
Ngày tháng năm sinh : 03/11/1990
Nick yahoo : nhodentui_my.friends_boy9x
Forum muốn phụ trách : Thảo luận
Công việc hiện tại : sv ĐH CNTT - DHQG...