“Thị phần Office của Microsoft thực sự chưa bao giờ bị đe dọa bởi đối thủ Google. Đặc biệt với sự ra mắt bản RTM của MS Office 2010 tuần vừa qua cùng với các sản phẩm liên quan càng khẳng định thêm...