mình có mướn 1 vps windows mình up win 7 pro lên đó nhưng mình set timezone mãi mà nó chỉ chạy đc 1 ngày qua ngày hôm sau là bị lệch nên ứng dụng chạy thời gian thực của mình bị vô hiệu, bạn nào có...