Chào các ace,

Có thời gian mình cũng học ở MCSA, MCSE, ... nhưng chắc phải hơn 5 năm rồi không sử dụng nhiều nên kiến thức trả các thầy hết ^^ Nay có nhu cầu công việc cần nên nhờ vả ace check...