Để di chuyển từ Virtual Server 2005 R2 SP1 sang Hyper-V, chúng ta cần phải di chuyển cả máy chủ Virtual Server và các máy ảo. Do sự khác biệt trong cấu trúc nên tiến trình này không hề đơn giản,...