Mình cần tìm Router có sức chịu tải 3000user/phiên bao gồm luôn cả firewall nhưng chưa tìm đc dòng nào ưng ý

Ưu tiên quản lý giao diện Web càng tốt ạ

Nhờ các bạn tư vấn giúp