Chuột quang ( Optical Mouse)
Agilent Technologies giới thiệu lần đầu tiên trên thế giới vào dịp cuối năm 1999 . Chuột quang trên thực tế dùng Camera nhỏ chụp được hàng nghìn ảnh / giây .

Khả năng làm việc của nó trên mọi bề mặt mà không cần bàn di chuột , hầu hết chuột quang đều nhỏ dùng đèn LED màu đỏ để xác định sự chuyển động thông qua bộ phận cảm biến ánh sáng dùng công nghệ CMOS .
Sự phát minh ra chuột quang dựa trên công nghệ Laser làm cho loại chuột này sử dụng được trên nhiều bề mặt khác nhau hơn cả loại chuột quang dựa trên LED.• Bộ cảm biến CMOS gửi mỗi hỉnh ảnh tới DSP (digital signal processor) - xử lí tín hiệu số - để phân tích .
• DSP xác định những mẫu của hình ảnh và tìm ra những mẫu mà chuyển động theo những hình ảnh trước đó .
• Dựa vào sự thay đổi trogn những mẫu lên thứ tự của hình ảnh , DSP sẽ xác định Chuột chạy theo tốc độ nào , theo hướng nào tương ứng với vị trí trên toạ độ màn hình máy vi tính .
• Sự di chuyển con trỏ của màn hình máy vi tính dựa trên toạ độ nhận được từ Chuột . Với một tốc độ hàng trăm hình ảnh được phân tích trong một giây làm cho con trỏ xuất hiện trên màn hình được trơn tru không bị nhảy cóc

Chuột quang có một số ưu điểm so với Chuột bi như sau :
Chúng không cần bề mặt đặc biệt như Mouse Pad.
Tăng độ phân giải làm cho sự chuyển động của Optical Mouse được mượt hơn , trơn tru hơn.
Không bị bẩn bên trong chuột làm ảnh hưởng đến tốc độ của nó .


:41: