Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Máy Chủ - Chia sẽ kiến thức máy chủ.
 • Đăng ký
  • Login:
  Server Dell email 247 Tên miền Hosting giá sốc Tang loa Frei Tang loa Frei Tên miền tiếng việt giá bèo cdn rẻ vô địch May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum SSL 2 nam giam 15%
  + Trả lời bài viết
  Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
  Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11
  1. #1
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Apr 2011
   Bài gửi
   6

   Mặc định Xin các bạn giúp đỡ mình về MYSQL CLUSTER

   Mình đang sài hệ điều hành Ubuntu 10.10, mình đang mới tập triển khai Mysql CLuster trên 2 máy. Mình dùng phiên bản: mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz

   máy 12: 192.168.1.12: mình dùng để làm management node
   máy 16: 192.168.1.16: mình dùng để làm data node và sql node

   Trên máy 12 của management node mình cài thêm:

   MySQL-Cluster-gpl-management-7.1.10-1.sles10.i586.rpm và
   MySQL-Cluster-gpl-storage-7.1.10-1.sles10.i586.rpm

   Còn trên máy 16 của data node và sql node mình cài:

   MySQL-Cluster-gpl-server-7.1.10-1.sles10.i586.rpm
   MySQL-Cluster-gpl-client-7.1.10-1.sles10.i586.rpm và
   MySQL-Cluster-gpl-storage-7.1.10-1.sles10.i586.rpm

   ------Tất cả các gói rpm trên mình cài đặt bằng lệnh
   rpm -Uhv tên-file-rpm --nodeps

   ------- Bây giờ mình cài đặt và cấu hình trên Máy 16 của data node và sql node:

   shell> groupadd mysql
   shell> useradd -g mysql mysql

   shell> cd /var/tmp
   shell> tar -C /usr/local -xzvf mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz
   shell> ln -s /usr/local/mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz /usr/local/mysql

   shell> cd mysql
   shell> scripts/mysql_install_db --user=mysql

   shell> chown -R root .
   shell> chown -R mysql data
   shell> chgrp -R mysql .

   shell> cp support-files/mysql.server /etc/init.d/
   shell> chmod +x /etc/init.d/mysql.server
   shell> chkconfig --add mysql.server

   và mình tạo 1 file cấu hình như sau ; gedit /etc/my.cnf

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   [mysqld]
   ndbcluster
   ndb-connectstring=192.168.1.12 # ip cua management node
   [mysql_cluster]
   ndb-connectstring=192.168.1.12 # ip cua management node
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   --------- Bây giờ mình cài đặt và cấu hình trên management node:

   shell> cd /var/tmp
   shell> tar -zxvf mysql-5.1.51-ndb-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz
   shell> cd mysql-5.1.51-ndb-7.1.10-linux-i686-glibc23
   shell> cp bin/ndb_mgm* /usr/local/bin

   shell> cd /usr/local/bin
   shell> chmod +x ndb_mgm*

   và mình tạo 1 file cấu hình cho management node:

   shell> mkdir /var/lib/mysql-cluster
   shell> cd /var/lib/mysql-cluster
   shell> gedit config.ini
   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   [ndbd default]
   NoOfReplicas=2
   [mysqld default]
   [tcp default]

   [ndb_mgmd]
   hostname=192.168.1.12
   datadir=/var/lib/mysql-cluster

   [ndbd]
   hostname=192.168.1.16
   datadir=/usr/local/mysql/data

   [ndbd]
   hostname=192.168.1.16
   datadir=/usr/local/mysql/data

   [mysqld]
   hostname=192.168.1.16
   [mysqld]
   hostname=192.168.1.16

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------- Và cuối cùng mình chạy lần lượt management node, data node và sql node

   shell> ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini chạy management node

   shell> /usr/local/mysql/bin/ndbd --initial chạy data node

   shell> /etc/init.d/mysql.server start chay sql node

   và khi trên máy 16 management node mình chạy :

   shell> ndb_mgm và SHOW thì:

   ndb_mgm> SHOW
   Connected to Management Server at: 192.168.1.12:1186
   Cluster Configuration
   ---------------------
   [ndbd(NDB)] 2 node(s)
   id=2 @192.168.1.16 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10, Nodegroup: 0, Master)
   id=3 @192.168.1.16 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10, Nodegroup: 0)

   [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
   id=1 @192.168.1.12 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10)

   [mysqld(API)] 2 node(s)
   id=4 (not connected, accepting connect from 192.168.1.16)
   id=5 (not connected, accepting connect from 192.168.1.16)

   ---------Các bạn mình bị kẹt chỗ này mình không bít làm sao cho mysql(API) connect được, các bạn giúp mình chổ này với. Cảm ơn các bạn.

   ---------Còn khi mình vào: mysql -uroot -p

   mysql> SHOW ENGINES\G; thì mình thấy có

   Engine: ndbcluster
   Support: NO

   --Mình cũng không bít tại sao Engine: ndbcluster lại Support là NO nữa....không bít mình có cài các gói rpm sai không nữa ..các bạn giúp mình chuyển thành Support: YES với..Cảm ơn các bạn.

  2. #2
   Banned
   Tham gia ngày
   Aug 2010
   Bài gửi
   52

   Mặc định

   The default port for Cluster management nodes is 1186; the default port for data nodes is 2202. However, the cluster can automatically allocate ports for data nodes from those that are already free.

   Trên con management node cần mở cả 2 port 1186 và 2202

   Trên con data nodes cần phải mở port 2202:

   Trên con SQL nodes cần mở port 3306

  3. #3
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Apr 2011
   Bài gửi
   6

   Mặc định

   Quote Nguyên văn bởi kiloccnp Xem bài viết
   The default port for Cluster management nodes is 1186; the default port for data nodes is 2202. However, the cluster can automatically allocate ports for data nodes from those that are already free.

   Trên con management node cần mở cả 2 port 1186 và 2202

   Trên con data nodes cần phải mở port 2202:

   Trên con SQL nodes cần mở port 3306
   Cho mình cảm ơn bạn..Mình cũng có thử dùng cách iptables để mở port nhưng đều không có kết quả, cũng không bít mình có sử dụng iptables dúng không nữa, bạn có thể chỉ mình cách mở port với.

  4. #4
   Banned
   Tham gia ngày
   Aug 2010
   Bài gửi
   52

   Mặc định

   Ok ! TRước khi trả lời mình có vài câu hỏi:
   Trên máy 12 của management node mình cài thêm:

   MySQL-Cluster-gpl-management-7.1.10-1.sles10.i586.rpm và
   MySQL-Cluster-gpl-storage-7.1.10-1.sles10.i586.rpm

   Còn trên máy 16 của data node và sql node mình cài:

   MySQL-Cluster-gpl-server-7.1.10-1.sles10.i586.rpm
   MySQL-Cluster-gpl-client-7.1.10-1.sles10.i586.rpm và
   MySQL-Cluster-gpl-storage-7.1.10-1.sles10.i586.rpm
   Ban đầu thì dùng gói rpm , sau đó dùng :
   shell> cd /var/tmp
   shell> tar -C /usr/local -xzvf mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz
   shell> ln -s /usr/local/mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz /usr/local/mysql
   Mình kô hiểu nổi bạn đang làm j với mấy cái này ! Bạn muốn cài từ source hay từ gói rpm ?
   Theo bạn thằng nào sẽ chạy lên chiếm process ? ? ? Mình thấy bạn chạy đc chuơng trìng là tài rồi :D

   [tcp default]
   # TCP/IP options:
   portnumber=2202
   # This the default; however, you can use any
   # port that is free for all the hosts in the cluster
   # Note: It is recommended that you do not specify the port
   # number at all and simply allow the default value to be used
   # instead
   Và bạn nên nhớ : However, the cluster can automatically allocate ports . Điều này cực kỳ quan trọng :)
   Bạn thử stop iptables đi ! Nếu còn trên server thật thì nên tự viết rule .
   Mình cài bằng gói cơ bản mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz
   ndb_mgm> show
   Cluster Configuration
   ---------------------
   [ndbd(NDB)] 1 node(s)
   id=2 @172.16.6.146 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10, Nodegroup: 0, Master)

   [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
   id=1 @172.16.6.145 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10)

   [mysqld(API)] 1 node(s)
   id=4 @172.16.6.146 (mysql-5.1.51 ndb-7.1.10)

  5. #5
   Banned
   Tham gia ngày
   Aug 2010
   Bài gửi
   52

   Mặc định

   mysql> SHOW ENGINES\G;
   *************************** 1. row ***************************
   Engine: ndbcluster
   Support: YES
   Comment: Clustered, fault-tolerant tables
   Transactions: YES
   XA: NO
   Savepoints: NO
   Chỉ hiển thị trên máy node và API

  6. #6
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Apr 2011
   Bài gửi
   6

   Mặc định

   Quote Nguyên văn bởi kiloccnp Xem bài viết
   Ok ! TRước khi trả lời mình có vài câu hỏi:

   Ban đầu thì dùng gói rpm , sau đó dùng :
   Cảm ơn bạn đã trả lời lại mình. Như bạn nói thì mình chỉ cần chạy mysql-cluster-gpl-7.1.10-linux-i686-glibc23.tar.gz thui à, còn các gói rpm không cần phải chay. Lần đầu tiên mình cũng đã thử không cài thêm các gói rpm, chỉ chạy file .tar.gz thì khi mình kiểm tra mysql thì lại không có engine ndbcluster, loay hoay hoài nên mình thử cài thêm gói MySQL-Cluster-gpl-server...rpm thì trong mysql lại có engine ndbcluster nhưng lại support = NO. Mình cũng không biết sao nữa để mình làm lại theo cách của bạn chắc lúc trước mình lam sai chỗ nào đó.

   Còn về port vậy mình không cần mở port à bạn, chỉ cần stop iptables và thêm portnumber = 2202 vào config.ini thui à(cái này mình cũng có thêm vào nhưng lại báo lỗi về cái port này khi start management node lên).

   Cảm ơn bạn nhiều..Mình sẽ làm lại từ đấu theo cách của bạn..Có gì mình sẽ phản hổi với bạn (chắc cần bạn giúp nhiều lắm đây :P ^^).

  7. #7
   Banned
   Tham gia ngày
   Aug 2010
   Bài gửi
   52

   Mặc định

   Bạn cài từ gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz đi ! Viết lại qui trình cài đặt vào cho mình xem ít nhất 50 dòng log cuối cùng của các file log liên quan nhé

  8. #8
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Apr 2011
   Bài gửi
   6

   Mặc định

   Quote Nguyên văn bởi kiloccnp Xem bài viết
   Bạn cài từ gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz đi ! Viết lại qui trình cài đặt vào cho mình xem ít nhất 50 dòng log cuối cùng của các file log liên quan nhé
   Cảm ơn bạn nhiều , mình sẽ làm lại từ đầu..gì mình sẽ phản hồi lại cho ban nhé..Cảm ơn bạn nhiều.

  9. #9
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Apr 2011
   Bài gửi
   6

   Mặc định

   Quote Nguyên văn bởi kiloccnp Xem bài viết
   Bạn cài từ gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz đi ! Viết lại qui trình cài đặt vào cho mình xem ít nhất 50 dòng log cuối cùng của các file log liên quan nhé
   Bạn ơi cho mình hỏi khi mình sài gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz và tiến hành cài đặt mysql cluster như ở trên thì mình không vào được mysql -uroot -p (tại mình mới cài lại ubuntu), sau đó mình cài đặt gói mysql-client và mysql-server bình thường có sẵn trong package manager thì khi mình vào mysql thì không có engine cluster. Bạn cho mình hỏi là khi bạn sử dụng gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz là có thể vào dược mysql luôn à hay bạn phải cài thêm gói nào nữa không vậy. Cảm ơn bạn nhiều.

  10. #10
   Banned
   Tham gia ngày
   Aug 2010
   Bài gửi
   52

   Mặc định

   Bạn chỉ cần cài duy nhất gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz . Kô cần cài bất cứ gói nào khác , ngoài gói dành cho thư viện nếu thiếu !

   sau đó mình cài đặt gói mysql-client và mysql-server bình thường
   Lại một hành động thừa thải ! Cài 2 gói này để làm gì ? Mục đích của nó ra sao ? Trong khi đó goi mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz có đầy đủ tính năng chờ kích hoạt!

   Bạn cho mình hỏi là khi bạn sử dụng gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz là có thể vào dược mysql luôn à hay bạn phải cài thêm gói nào nữa không vậy
   Vẫn vào bình thường , vẫn chạy myisam , hoặc inodb . Đầy đủ plugin bạn cần

   Mình đã bảo là bạn cần mình gói mysql-cluster-gpl-7.1.10.tar.gz thôi mà !

   

   
  + Trả lời bài viết
  Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

  Thread Information

  Users Browsing this Thread

  There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

  Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 2
   Bài cuối: 27-08-2009, 04:24 PM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình