Q: Tôi muốn xây dựng một tờ báo điện tử, tôi phải đăng ký giấy phép ICP như thế nào?
A:
1. Đơn xin phép cung cấp thông tin lên mạng.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện).

4. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.

5. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.

6. Hai tấm ảnh 3x4 của người quản lý trang tin (theo mục 3)

7. Bản chụp giao diện trang chủ website.

* Lưu ý: Các văn bản nêu trên được lập thành (03) bản.
Cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet (Sở Thông tin và Truyền Thông Thành phố thụ lý hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền Thông xem xét, cấp phép):Đăng ký giấy phép thiết lập trang tin điện tử (ICP) là một thủ tục quan trọng giúp website của bạn hoạt động một cách hoàn toàn hợp pháp. Cục Báo chí - Bộ thông tin - Truyền thông thiết lập các thủ tục cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký giấy phép ICP.

Giấy phép này đồng thời cũng là một sự bảo đảm về niềm tin của người truy cập đối với các nội dung được đăng tải trên trang tin điện tử cũng như đối với chủ sở hữu trang tin điện tử.