Tui sẽ cung cấp các thông tin bạn tham khảo về tranh chấp.
bạn xem link này nhé.

http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-2...1-20050923.htm

vài ví dụ: http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-2...1-20050923.htm
http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-2...9-20050923.htm

Nếu bạn có cty và đã chọn tên miền, tui nghĩ nên đăng ký tên miền bao vây. Để ko ai dk tên miền của mình. Nếu chậm chân thì chịu vậy .
( Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội đã quy định về các hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” như sau:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải

2. Thông qua Trọng tài

3. Khởi kiện tại Tòa án

Như vậy, theo quy định của Luật Công nghệ Thông tin, VNNIC không có thẩm quyền giải quyết các trường hợp phát sinh tranh chấp tên miền. Các bên liên quan phải thống nhất để lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền phù hợp.