LOGO thì chỉ là 1 biểu tượng riêng tượng trưng cho 1 cá nhân, 1 sự việc, 1 cái jì jì đó kệ pà nó ở đây em mò ra cách tạo 1 file logos chứa trong valve lun nói thì chả ai hỉu jì, nhưng làm gòi sẽ thấy hay hay

• Hướng dẫn = hình hết cho nhanh


Nếu ai có nhu cầu cần resize ảnh thì chuột phải vô tấm hình mình lựa, chọn Open with Microsoft Office Picture Manager, trong đó có mục Edit hình ảnh, chọn Resize, muốn làm nhiều hình thì chọn nhiều hình