Theo Luật Công nghệ Thông tin: tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang web sử dụng tên miền quốc tế phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Bạn xem thông tin chi tiết tại: http://thongbaotenmien.vn/

Thực hiện đăng ký và khai báo trực tuyến tại địa chỉ: (thủ tục rất đơn giản)
http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnn...omainStep1.jsp
Hiện nay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành kiểm tra và xử phạt các trang web không đăng ký. Vì vậy, P.A Việt Nam trân trọng thông báo và kính đề nghị quý khách nhanh chóng đăng ký trong thời gian sớm nhất nếu quý khách chưa đăng ký.