Sự khác biệt của công nghệ ổ cứng mới với tên gọi Advanced format của hãng sản xuất ổ cứng nổi tiếng WESTERNCấu trúc của ổ cứng mới
Hiện nay, những HDD cơ khí có dữ liệu được lưu trữ trong các sector có kích thước 512-byte.
Để sản xuất những ổ cứng có dung lượng lớn như 1T,2T,5T...
Vì thế hãng sản xuất ổ cứng nổi tiếng thế giới WD quyết định chuyển sang kích thước Sector là 4KB ( 4096-byte ) và có tên gọi loại ổ cứng này là Advanced Format .

Ký hiệu:
- Sync/Dam: Là khối xử lý việc đánh địa chỉ dữ liệu
- Gap: Là góc rỗng cung cấp 1 khoảng thời gian nhất định để chuyển từ đọc dữ liệu sang ghi dữ liệu
- Sector(cung từ): Là vùng vật lý chứa dữ liệu nhỏ nhất trong ổ cứng kể cả đọc và ghi
- ECC: là đoạn mã sửa lỗi
Advanced format có các ưu điểm sau
Dung lượng tăng từ 7-11% khi cop, xóa, format.. vì công nghệ mới đã loại bỏ 1 số lượng lớn các khối (Sync/Dam) xử lý việc đánh địa chỉ nên dung lượng tăng
Tốc độ cop, format.. nhanh hơn
Thực tế: Copy 1 file 1.26Gh
+ Ổ cứng thông thường hết 46s18
+ Advanced format hết 41s18
Việc sử dụng các đoạn mã sửa lỗi tăng lên nên việc sửa lỗi của ổ cứng như bad sector (Cung từ hỏng) sẽ tăng lên được 50%
WD là hãng sản xuất đầu tiên sử dụng công nghệ này và hiện tại là hãng đang bán duy nhất tại Việt Nam