Ai biết cách nào để tạo các hiệu ứng đẹp mắt trong debian 6.0 không vậy. Hic. Mình tìm mãi mà không ra