PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu mạnh và chuyên nghiệp hơn so với mysql. Tuy nhiên do nó chạy trên Linux, một hệ điều hành không dễ sử dụng nên số lượng bạn quan tâm tới nó hơi ít.
Mặc dù cũng có thể cài PostgreSQL chạy trên Windows XP, nhưng bước cài đặt ban đầu rất hay gặp lỗi, làm nản lòng người dùng.

Lần đầu tiên cài đặt PostgreSQL trên Windows XP, tôi gặp nhiều khó khăn và phải mất một ngày trời loay hoay mới thành công. Sau đây là kinh nghiệm đúc rút được để cài đặt PostgreSQL. Mong các bạn góp ý bổ sung.

Thời điểm tôi cài đặt PostgreSQL thì bản PostgreSQL cho Windows đang giai đoạn thử nghiệm, còn rất nhiều lỗi. Do đó tôi chọn cách dùng môi trường giả lập
1. Cài đặt cygwin, môi trường giả lập Linux. Chú ý check phần PostgreSQL.
2. Tạo database
2.1. Tạo cygserver service.
Chạy lệnh sau chỉ một lần trong cygwin
$ cygserver-config
2.2. Run service
$ cygserver &
2.3. Manual run service:
Vào Control Panel ->Administrator Tools -> Service -> Run cygserver
2.4. Create database
Lệnh sau tạo db trên thư mục usr/local/postgresql/data
$ initdb -D /usr/local/postgresql/data
3. Chạy chương trình PostgreSql
$ postmaster -D /usr/local/postgresql/data -i
Trong lệnh trên, tham số -i cho phép kết nối vào cơ sở dữ liệu thông qua giao thức TCP/IP

Bạn có thể dùng tool sau để kết nối quản trị từ xa cho cả PostgreSQL trên win và linux
http://www.sqlmanager.net/products/p...nager/download