Không hiểu sao khi cài Xampp mà bị lỗi service toàn bị lỗi tích dấu đỏ, ai biết chỉ giúp mình với