website mình mới bị hack là trang http://didongviet.vn nhưng không biết làm thế nào quét hết bọ trong đó để khỏi bị hack lần nữa. Mình rất sợ bị hack sau khi mình khôi phục lại mã nguồn cũ. Có gì giúp mình nhé các bạn