Chào mọi người
Tôi đang thử nghiệm hệ thống Squid Proxy kết hợp IPtables trên CentOS 6.4 - 64x
Khi cấu hình bandwidth limit trên Squid proxy, gặp vấn đề như sau:
Nếu client đang download thì rule giới hạn bandwidth chỉ bandcó tác dụng khi tôi reset connection đang download.
Cho tôi hỏi các cách nào khi áp dụng giới hạn băng thông trên Squid Proxy server thì sẽ tác động luôn đến các kết nối của client đang thực hiện không ?
Thanks so much !