Chào mấy sư huynh, hôm nay em backup database trên hosting của server plesk tự nhiên báo lỗi
Error: dbbackup failed : Unable to backup database 'vanbia_backup'
Login failed for user 'vanbia_backup'
Em kiểm tra thì user đúng rồi. Mấy anh ai biết lỗi này giúp em với nha. :(