Sau khi tiến hành setup Kloxo, rất nhiều bạn không thể tiến hành chạy được Kloxo, khi mà đã tạo các gói reseller, hosting và add các tên miền vào gói hosting nhưng gõ tên miền chỉ hiển thị trang Default của Kloxo. Đây là một trong những lỗi phát sinh từ phiên bản 6.1.7 của Kloxo, cho đến nay, phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại là 6.1.12 vẫn thi thoảng xảy ra lỗi này.Để khắc phục lỗi này, chúng ta thực hiện như sau:
1. Tạo tài khoản Reseller hosting, sau đó tạo gói hosting và khởi tạo một gói hosting nào đó với tên miền www.domain.com. Bạn cũng có thể tạo thêm nhiều gói hosting để việc fix được hiệu quả hơn, tiến hành dns hoặc trỏ tên miền về hosting.

2. Đăng nhập vào VPS hoặc Dedicated server bằng quyền Root qua SSH. Gõ lệnh:

Mã:
# /script/fixweb
Enter để máy chủ tiến hành lệnh fix hosting, thời gian fix nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng gói hosting bạn đã khởi tạo trên máy chủ.

Tiếp theo, tiến hành fix lỗi luôn cho cả Webmail Kloxo bằng lệnh:

Mã:
# /script/fixwebmail
Đợi máy chủ tiến hành quá trình fix tự động.
Sau khi fix thành công, hệ thống báo completed, bạn tiến hành reboot lại máy chủ để quá trình fix có hiệu lực:

Mã:
# reboot
Khi máy chủ reboot trở lại, bạn có thể tiến hành sử dụng bình thường, các gói hosting tạo ra đã nhận domain, với các gói hosting mới tạo ra sau quá trình fix sẽ hoạt động bình thường, không phải tiến hành fix nữa.