Hi all

Tình hình là site của mình bị hacked và hacker tạo thư mục upload rất nhiều file với .txt và thư mục.

[IMG]http:/i.stack.imgur.com/SBRrv.png[/IMG]

Mình xóa bằng FileZilla cũng ko đc :(

Đăng nhập root, sử dụng rm cũng ko đc.

Giúp mình với.

Thanks all.

PS: Câu hỏi bảo mật Trường Sa Hoàng Sa là của ai .. mà ko gợi ý câu trả lời viết có dấu hay viết tắt .. viết hoa .. thường gì cả :((