Em cần các anh hướng dẫn cài OPcache nào đó để giảm tải cho VPS ạ.
Hiện tại VPS em online cao nhất tại thời điểm 300 vist là die ngay, nên nhờ các a hướng dẫn cài cache php để giảm tải./
mong nhận được phản hồi