- Bạn có cần một chi phí điều khiển hiệu quả cung cấp cho truy cập dữ liệu nhanh chóng trên ổ đĩa máy chủ nội bộ?
- HP H240 thông minh Host Bus adapter đi kèm trong một cấu hình thấp, PCIe3 x8 yếu tố hình thức standup cung cấp đáng tin cậy, hiệu suất cao kết nối SAS các dữ liệu trong các ổ đĩa nội bộ máy chủ. Với tám liên kết vật lý nội bộ, nó cung cấp 12 Gb / s hiệu suất SAS.- Các H240 thông minh chủ Bus Adapter cung cấp sự linh hoạt để chạy như là một chế độ hoặc chế độ RAID HBA đơn giản. Khi vận hành ở chế độ RAID đơn giản, nó cung cấp RAID 0, RAID 1, RAID 5 và HP với khả năng bảo mật mã hóa tùy chọn.
- Không giống như các Array Controllers HP Smart, các H240 không cung cấp bất kỳ tăng tốc hoặc hỗ trợ module bộ nhớ cache.Tính năng:
* Chi phí-hiệu quả SAS lưu trữ kết nối
- HP H240 thông minh Host Bus adapter đi kèm trong một cấu hình thấp, PCIe3 x8 yếu tố hình thức standup cung cấp một khối xây dựng cơ bản cho giải pháp lưu trữ RAID đơn giản cho máy chủ HP Gen9.
- Cung cấp lên đến 12 Gb / s kết nối SAS cho các ổ đĩa cứng nội bộ cung cấp khả năng mở rộng nó, bảo vệ dữ liệu cơ bản, và tính linh hoạt cho kết nối lưu trữ tăng.
- Bạn được tối ưu hóa hiệu suất và thời gian hoạt động cho các yêu cầu lưu trữ entry-level của bạn.
- HBA này hỗ trợ SAS, SATA, ổ đĩa Solid State (SSD) và ổ băng nội bộ để tăng tính linh hoạt.

* Cấu hình hiệu quả và đơn giản, triển khai và quản lý
- HP H240 Host Bus Adapter và các thiết bị lưu trữ nội bộ kèm theo được cấu hình, triển khai và quản lý bởi phần mềm quản trị HP Smart lưu trữ dễ dàng sử dụng được bao gồm trong các khả năng dự phòng thông minh của máy chủ.
- Cung cấp dịch vụ cảnh báo chủ động và phân tích dựa trên Solid State Drive (SSD) báo cáo độ bền từ các tiện ích Mang đo HP SmartSSD.