- Bình thường khi cài đặt phần mềm trên ubuntu (ubuntu, lubuntu, xubuntu, debian) qua terminal, chúng ta sử dụng lệnh apt-get. Ta có thể tăng tốc tải và cài đặt phần mềm bằng cách sử dụng script apt-fast – script đưọc viết bởi Matt Parnel. Theo như anh giới thiệu thì ta có thể tăng tốc tải tối đa lên 26 lần nều dùng script này. Nguyên lý hoạt động của script rất đơn giản, nó sẽ sử dụng Axel, một ứng dụng giúp tăng tốc download để tải phần mềm. Khi tải phần mềm, cũng giống như trình download nổi tiếng IDM, Axel cũng sẽ chia phần mềm cần tải làm 4 phần, và cả 4 phần sẽ được tải đồng thời, vì vậy tốc độ download sẽ tăng lên nhiều lần.- Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Apt-fast scipt:

+Các bạn vào Terminal (qua phím tắt Ctlr + Alt + T) và copy các lệnh sau:

sudo apt-get install wget

sudo wget http://linux.hostingaz.info/2014/04/apt-fast.sh

sudo mv apt-fast.sh /usr/bin/apt-fast

cd /usr/bin

sudo chmod +x apt-fast

+ Việc cài đặt Script đã xong. Từ bây giờ bạn sẽ sử dụng lệnh download apt-fast thay cho apt-get.

- Ví dụ:

Bạn cần cài đặt phần mềm chụp màn hình shutter bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

sudo apt-fast install shutter

Lưu ý: Vì apt-fast sử dụng Axel để download nên lần sử dụng đầu tiền, script sẽ yêu cầu bạn cài Axel, Bạn phải chọn Yes khi được hỏi yêu cầu cài Axel để script hoạt động.

Chúc bạn thành công.