tinhf hình e có sưu tầm trên internet đc 1 file video nhưng nó thiếu mất một bài e không biết là bài cấu hình cái gì mọi người giúp đỡ e vớicòn một vấn đề nữa là e làm mãi mà không thông được mạng từ máy ảo ra internet..mong đc mn giúp đỡ e xin cảm ơn