Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Máy Chủ - Chia sẽ kiến thức máy chủ.
 • Đăng ký
  • Login:
  Server Dell email 247 Tên miền Hosting giá sốc Tang loa Frei Tang loa Frei Tên miền tiếng việt giá bèo cdn rẻ vô địch May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum SSL 2 nam giam 15%
  + Trả lời bài viết
  Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
   Experts
   Tham gia ngày
   Apr 2009
   Đến từ
   HCM
   Tuổi
   33
   Bài gửi
   174

   Mặc định How To Install memcached with memcache PHP Extension on CentOS 5.x !

   In this how to i will describe how to install memcached on your server with PHP Extension. memcached is a high-performance, distributed memory object caching system, generic in nature, but intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load. My server is running CentOS 5.3 with CPanel.
   1) Install memcached.

   Enable rpmforge respository to install latest memcached rpm using yum.
   For i386 / i686For x86_64
   Use yum to install memcached
   yum -y install memcached
   As soon as memcached installation completed, edit options for memcached in /etc/sysconfig/memcached to meet your need.
   vi /etc/sysconfig/memcached
   PORT=”11211″ #define on which port to urn
   USER=”nobody” #same as apache user
   MAXCONN=”1024″ #maximum number of connections allowed
   CACHESIZE=”64″ #memory used for caching
   OPTIONS=”" #use for any custom options
   Save the file. All options can be seen by using following command
   memcached -h
   Start memcached
   /etc/init.d/memcached start
   Starting Distributed memory caching (memcached): [ OK ]
   to check the running status of memcached
   /etc/init.d/memcached status
   memcached (pid 6475) is running…
   and
   netstat -anp | grep 11211
   tcp 0 0 :::11211 :::* LISTEN 6475/memcached
   udp 0 0 0.0.0.0:11211 0.0.0.0:* 6475/memcached
   2) Install PHP Extension.
   Download and install latest stable memcache version from PECL.
   cd /usr/src
   wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz
   tar zxvf memcache-2.2.5.tgz
   cd memcache-2.2.5
   phpize
   ./configure
   make
   make install
   memcache.so will be install in php modules directory, now enable memcache.so extension in php.ini
   To find out your php.ini location, execute following command
   php -i | grep php.ini
   Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/lib
   Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini
   vi /usr/local/lib/php.ini
   extension = “memcache.so”
   save the file and restart httpd server.
   /etc/init.d/httpd restart
   To check is memcache extension loaded in php, execute following command.
   php -i | grep memcache
   memcache
   memcache support => enabled
   memcache.allow_failover => 1 => 1
   memcache.chunk_size => 8192 => 8192
   memcache.default_port => 11211 => 11211
   memcache.default_timeout_ms => 1000 => 1000
   memcache.hash_function => crc32 => crc32
   memcache.hash_strategy => standard => standard
   memcache.max_failover_attempts => 20 => 20
   Registered save handlers => files user sqlite memcache
   PWD => /usr/src/memcache-2.2.5
   _SERVER["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5
   _ENV["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5
   This information can also be seen using phpinfo().
   Mô Tả: Tăng Năng Xử lý cho các ứng dụng .

  2. #2
   Advisors
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   Nha Trang
   Bài gửi
   1.287

   Mặc định

   Lỗi

   perl-AnyEvent-5.240-1.el5.rf.noarch from rpmforge has depsolving problems
   --> Missing Dependency: perl(Net::SSLeay) >= 1.33 is needed by package perl-AnyEvent-5.240-1.el5.rf.noarch (rpmforge)
   Error: Missing Dependency: perl(Net::SSLeay) >= 1.33 is needed by package perl-AnyEvent-5.240-1.el5.rf.noarch (rpmforge)

   Fix

   yum -y remove perl-IO-Socket-SSL perl-Net-SSLeay

   wget http://packages.sw.be/perl-Net-SSLea...rfx.x86_64.rpm
   wget http://packages.sw.be/perl-IO-Socket...rfx.noarch.rpm

   rpm -i perl-Net-SSLeay-1.36-1.el5.rfx.x86_64.rpm
   rpm -i perl-IO-Socket-SSL-1.34-1.el5.rfx.noarch.rpm

   yum -y install memcached
   Chấp Nhận Thua 1 Trận Chiến Nhưng Sẽ Thắng Cả Cuộc Chiến .

  3. #3
   Advisors
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   Nha Trang
   Bài gửi
   1.287

   Mặc định

   Cập nhật cách đang dùng được

   Đầu tiên chúng ta cần install libevent thư viện cần cho memcache, bằng câu lệnh yum

   Mã:
   yum install libevent libevent-devel

   tải source về

   Mã:
   cd /usr/local/src
   
   wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.15.tar.gz


   giải nén nó

   Mã:
   tar -xvzf memcached-1.4.15.tar.gz
   
   cd memcached-1.4.15
   
   ./configure

   Lưu ý : nếu dùng OS 64bit có thể enable để tăng mức hỗ trợ ram ,dùng mutil theard cpu thì có thể enable

   ./configure --enable-theards --enable-64bit

   ok giờ install

   Mã:
   make && make install

   sau đó start memcache

   Mã:
   memcached -d -u nobody -m 512 -p 11211 127.0.0.1

   Câu lệnh start memcache có thể tùy chỉnh theo các biến

   memcached -d -u [user] -m [memory size] -p [port][listen ip]

   -d
   Tell memcached to start up as a backgrounded daemon process
   -u
   Specify the user that you want to run memcached
   -m
   Set the memory that you want to be allocated my memcached
   -p
   The port on which memcached will listen.


   Sau đó ta còn phải cài memcached cho php

   Mã:
   cd /usr/src
   wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz
   tar zxvf memcache-2.2.5.tgz
   cd memcache-2.2.5
   phpize
   ./configure
   make
   make install
   khi đó tiến trình sẽ tạo ra 1 file memcache.so ,điều ta cần làm là enable nó lên php.ini

   Để tìm nơi php đặt php.ini ta dùng lệnh sau

   Mã:
   php -i | grep php.ini
   Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/lib
   Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini
   mở file ra hiệu chỉnh

   vi /usr/local/lib/php.ini

   thêm
   extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/"
   extension = “memcache.so”

   lưu và save lại sau đó restart để cập nhật


   /etc/init.d/httpd restart

   kiểm tra đã cài đặt thành công hay chưa
   Mã:
   php -i | grep memcache
   memcache
   memcache support => enabled
   memcache.allow_failover => 1 => 1
   memcache.chunk_size => 8192 => 8192
   memcache.default_port => 11211 => 11211
   memcache.default_timeout_ms => 1000 => 1000
   memcache.hash_function => crc32 => crc32
   memcache.hash_strategy => standard => standard
   memcache.max_failover_attempts => 20 => 20
   Registered save handlers => files user sqlite memcache
   PWD => /usr/src/memcache-2.2.5
   _SERVER["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5
   _ENV["PWD"] => /usr/src/memcache-2.2.5
   Chấp Nhận Thua 1 Trận Chiến Nhưng Sẽ Thắng Cả Cuộc Chiến .

  4. #4
   Advisors
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   Nha Trang
   Bài gửi
   1.287

   Mặc định

   auto start memcached
   tạo file shellscript memcached

   nano /etc/init.d/memcached

   trong đó code như dưới

   #!/bin/sh
   # chkconfig: - 80 12
   # description: The memcached daemon is a network memory cache service.
   # processname: memcached
   BIN=/usr/local/bin/memcached
   USER=nobody
   CON=2048
   THREADS=4

   $BIN -d -m 16 -p 11211 -c $CON -t $THREADS -u $USER
   $BIN -d -m 16 -p 11212 -c $CON -t $THREADS -u $USER

   case "$1" in
   start)
   $BIN -d -m 16 -p 11211 -c $CON -t $THREADS -u $USER
   $BIN -d -m 16 -p 11212 -c $CON -t $THREADS -u $USER
   ;;
   stop) killall $BIN
   ;;
   esac
   phân quyền cho file script

   chmod 755 /etc/init.d/memcached

   add memcached vào chkconfig

   chkconfig --level 345 memcached on


   check hoạt động

   ps -e | grep memcached
   Chấp Nhận Thua 1 Trận Chiến Nhưng Sẽ Thắng Cả Cuộc Chiến .

   

   
  + Trả lời bài viết

  Thread Information

  Users Browsing this Thread

  There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

  Chủ đề tương tự

  1. Install uploadprogress Extension
   By canvu in forum DirectAdmin
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 27-01-2011, 02:51 PM
  2. Install JDK + Tomcat on Linux (CentOs 5)
   By vô danh in forum Java/JSP Tomcat
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 21-05-2010, 04:49 PM
  3. Trả lời: 1
   Bài cuối: 20-10-2009, 12:29 PM
  4. install ioncube on centos [directadmin]
   By vô danh in forum DirectAdmin
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 19-10-2009, 09:38 PM
  5. Install Tomcat 6 !
   By vô danh in forum Java/JSP Tomcat
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 16-09-2009, 04:10 PM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình