Trong video mô tả cách mount ổ cứng rồi ntfs lên hệ điều hành linux. trong video sử dụng hệ điều hành Linux enterprise 5 x64. phần mềm cài đặt ntfs-3g and fuse.
đường dẫn download
1.fuse https://mega.nz/#!MMs1yJjC!htNnLQu5i...S8FG-7XRvxviNM
2.ntfs-3g https://mega.nz/#!0QERhZqS!nsYDSzilg...iIBTKyhdWUhXK4