Trong video này xin hướng dẫn cách thêm phân vùng lưu trữ cho máy chủ hệ điều hành linux mà không cần reboot máy chủ, lab đươc thực hiện trên môi trường VMware.Cảm ơn đã xem video