Xin chào mọi người,
Hiện tại công ty mình có 2 sites, DC HCM và ADC HN. Không biết sao thời gian gần đây hệ thống không thể đồng bộ được users giữa 2 sites. Khi replicate thì báo lỗi DNS HN không thể phân giải. Mình kiểm tra lại DNS thì bị báo đỏ. Mỗi khi mở DNS thì hệ thống lại yêu cầu add DNS vào.
http://i.imgur.com/fHTRS2u.jpg
http://i.imgur.com/j4fDl8r.png
Anh em nào có kinh nghiệm giúp mình giải quyết lỗi này.
Xin cảm ơn.