nếu bạn muốn server của bạn vượt qua được 1 số chứng chỉ bảo mật bản phải update một số software trong đó có openssh. trong bài viết tôi sẻ hướng dẫn cách update openssh lên phiên bản mới.
Môi trường thực hiện Redhat linux 5 32bit.

Lịnk download openssh.
http://mirror.aarnet.edu.au/pub/Open...h-6.5p1.tar.gz

Video hướng dẫn.