E có con server IBM x3650M4 cài Raid ổ cứng SAS chạy win server 2012 bị lỗi màn hình đen sau khi update. Ace giúp e cách xử lý để vào backup dữ liệu với ạ.