Mình cũng mới lập mấy trang web.
Thấy các bác bảo dùng tên miền .vn khi làm seo sẽ tốt hơn thế là mình đầu tư ngay trang Van ARV dùng tên miền .vn mà seo lại không bằng thằng tên miền .com Mình muốn bác nào có kinh nghiệm có thể chia sẽ giúp mình vì sắp tới mình cũng đang muốn đầu tư thêm mấy cái tên miền nữa.
Cảm ơn!