- Xin chào AD. Mình mới tham gia vào diễn đàn. Mà vẫn chưa biết cách đăng bài viết lên như thế nào.
- Mong AD chỉ dẫn giúp mình về việc này
- Xin trân trọng cảm ơn
- Trân trọng