Dự án vừa nhả ra một số server mời anh em chén:
1. HP DL360P G8 (Chassis rack 1U)
CPU: 02 x E5-2670 v1 (socket 2011)
RAID: HP P420i 2GB cache (hỗ trợ RAID 0,1,5,10,50,60)
RAM: 24 chân cắm, hỗ trợ tối đa cắm ram 16Gb/thanh
PSU: đủ cả hai module.
Network: 4 lỗ mạng
RAIL (thanh ray bắt lên tủ rack): hàng xịn, đầy đủ
iLO: đủ license, enterprise
Giá: 15tr + 5tr tiền CPU (ai không lấy CPU thì trừ đi thôi).
2. HP DL360 G7 (Chassis 1U)
CPU: 02 x E5620
RAM: 4 x 4GB 1333 ECC REG
RAID: Hp P410i 512MB cache
PSU: 02 x 550W
iLO: đủ license, enterprise
RAIL (thanh ray bắt lên tủ rack): hàng xịn, đầy đủ
Giá: 4tr2
Liên hệ: O9O2.292.533