hiện tại bên em đang sài con ibm x3650 m4 chạy phần mềm bệnh viện cho 60 máy. ram 8gb. nhưng gần đây thì em thấy phần mềm chậm hơn rất nhiều. có bác nào biết bị sao không. bây giờ em muốn nâng cấp lên thì nâng cấp những gì? . hiện tại mới đóng 1 con chip vào, liệu em đóng 2 con chíp vào chạy có khỏe hơn không?. có bác nào cao kiến chỉ dùm em với. em xin cảm ơn!