Mình mới lấy con HP PROLIANT DL80 GEN9 chạy card H240 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter.
Cho mình hỏi tool quản lý card này có chức năng gửi mail cảnh báo ko?

Thank!