Chào các ace,

Có thời gian mình cũng học ở MCSA, MCSE, ... nhưng chắc phải hơn 5 năm rồi không sử dụng nhiều nên kiến thức trả các thầy hết ^^ Nay có nhu cầu công việc cần nên nhờ vả ace check giùm việc này.

Mình đang test trên máy ảo:
+ DC (win server 2k3 r2) chạy AD, DNS và cả ISA 2006
- NIC 1 (WAN): 192.168.0.1/24, cụ thể con DC là 192.168.0.3
- NIC 2 (LAN): 192.168.1.0/24, cụ thể con DC là: 192.168.1.3
Mục đích cho con ISA là chỉ là nhằm giới hạn việc truy cập Internet, không quan trọng việc security (dữ liệu nội bộ, không public gì cả) và vì vài lý do khác nên đặt chung ISA trên con DC luôn.
+ Client (win7pro): 192.168.1.20

Ace xem hình đính kèm giùm, mình đã NAT/Route để client truy cập Internet được nhưng khi có ISA (đã add rule) thì client bị chặn truy cập. (Forum không cho upload ảnh nên dùng host ảnh ngoài)=> Mục đích: chặn hết, chỉ cho phép users truy cập 1 vài website phục vụ cho nhu cầu công việc thôi.

Thanks.