1. Openfiler là gì?
- Openfiler là 1 OS cung cấp giải pháp quản trị thiết bị lưu trữ mạng (networked storage). Ở mức độ testlab, sử dụng openfiler còn giúp chúng ta giả lập hệ thống lưu trữ (NAS, SAN) để thực hành các thao tác liên quan.
- Trong bài này chúng ta sẽ cài đặt 1 máy server openfiler và tạo raid để sử dụng trong 1 số trường hợp giả lập sau này.

2. Chuẩn bị:
- 1 bộ PC với Ram ít nhất là 4Gb, 2 Hoặc 3 HDD (1 HDD dùng setup Hệ điều hành Tối thiểu là 10 Gb)
- 1DVD hoặc USB cài đặt Hệ điều hành Openfiler
- file ISO openfiler 2.99 download tại https://www.openfiler.com/community/download

3.Cài đặt:
- Khởi động máy và chọn Boot từ Usb hoặc DVD cài openfiler. Khi giao diện cài đặt xuất hiện, nhất Enter để cài đặt



- Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu



- Tại màn hình Wellcom, chọn next



- Thông báo sẽ xuất hiện dữ liệu sẽ bị xoá nếu tiếp tục cài đặt (Nếu cài đặt mới nhấn Yes), Chọn next



- Chọn HDD mà bạn muốn setup Hệ điều hành, Chọn Next



- Chọn múi giờ tuỳ thích, nhấn next



- Đặt mật khẩu cho User root (User admin), Nhấn Next



- Nhấn Next để bắt đầu cài đặt



- Quá trình cài đặt bắt đầu



- Hoàn tất quá trình cài đặt, Lấy đĩa DVD hoặc USB cài đặt khỏi máy và chọn reboot



- Giao diện chính của Hệ điều hành Openfiler



4. Cấu hình RAID:

- Sau khi đã cài đặt, ta đăng nhập bằng cách gõ địa chỉ ip openfiler local trên trình duyệt web: http:// <openfiler_ip>:446/ (vd: http://172.16.10.248:446/)
username và pass default: user: openfiler; pass: password



- Sau khi đăng nhập vào ta sẽ thấy cấu hình của server mình đã cài đặt openfiler



- Ta có thể đổi pass admin bằng cách vào mục Acount → Admin Password



- Kích hoạt các dịch vụ cần sử dụng ta vào Services và enable + start 2 dịch vụ : enable service NFS and iSCSI for ESXi



- Cấu hình network nếu bạn muốn hạn chế người truy cập vào: → system



- Trước khi add HDD hay cấu hình Raid thì bạn cần Tạo volume (Tab Block Devices)



- Chọn thuộc tính cho ổ cứng cần add vào:
+ Mode: primary
+ Pratition type: physical volume (tạo raid thì chọn mục RAID array member)
→ Create



- Sau đó, vào mục volume group (nếu không tạo raid hoặc đã có raid cứng)



- Trong trường hợp cần tạo RAID: vào mục Software RAID để tạo raid, chọn chế độ raid muốn cấu hình ở mục Select RAID array type



- Sau khi đã Add array ta sẽ có 1 raid mềm tương ứng



- Tạo 1 group cho raid mềm mới tạo



- Click Add volume group ta sẽ có group mới



- Như vậy ta đã tạo hoàn thành 1 raid mềm bằng openfiler