Mình cấu hình raid xong nhưng không cài được winsever. Không biết cầu hình như thế nào để cài được và cài từ usb. Pro nào giúp với. Thanks