Tình hình là hiện nay bên Công ty mình đang có 1 số SRV bi lỗi cần thanh lý.
Các bạn nào có như cầu có thể tham khảo danh sách dưới đây nhé

STT Tài sản thiết bị
1 IBM:X3650 M4
2 Super Micro:E5-2609 V2
3 IBM:3560 (Type A)
4 IBM:3560 (Type A)
5 IBM:3560 (Type A)
6 IBM:3560 (Type A)
7 Suppermicro:5015B-T360 (Type D)
8 HP:(Type A)
9 Supermicro:(Type D)
10 Supermicro:X3000 - X2QI
11 Dell PowerEdge:R210(type A)
12 Supermicro:X8STE
13 IBM:3650 M3
14 IBM:3650 M3
15 IBM:3650 M3
16 IBM:3650 M3
17 IBM:3250 M3
18 HP:Proliant DL 120G7
19 HP:Proliant DL 120G7


Cụ nào có nhu cầu liên hệ giúp mình theo sđt sau đây nhé:
Công : 0983301286