Chào diễn đàn và các bạn,

Nhờ các bạn hỗ trợ Driver HDD Server HP Proliant ML10 v2

các bản Windows server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012