Chào các bạn

Tôi cài apache2.4 64 bit lên windows 10 mục đích để trên điện thoại truy cập vào trang http://localhost tải file
- Trong httpd.conf tôi xóa index.html ở dòng "DirectoryIndex index.html" đi,
- Trong thu mục htdocs của apache tôi xóa file index.html đi vì không cần thiết

Khi ở điện thoại truy cập vào http://ip_Của_Máy_Cai_Apache thì thấy chữ nó rất nhỏ, phải zoom nó lên mới đọc/click được
Có cách cấu hình apache để trên điện thoại có thể nhìn chữ to và rõ mà không cần đến html hay php không

xin cảm ơn