Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Máy Chủ - Chia sẽ kiến thức máy chủ.
 • Đăng ký
  • Login:
  email 247 Tên miền Hosting giá sốc Tổng đài giá sốc Hosting tang loa frei Tên miền tiếng việt giá bèo cdn rẻ vô địch May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum
  + Trả lời bài viết
  Trang 33/33 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33
  Hiện kết quả từ 321 tới 329 của 329
  1. #321
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 47.94.90.99:3001 | 0.067 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.97.181.57:7302 | 0.052 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.43.110.132:9999 | 0.257 | Unknown | Unknown | Unknown | Europe | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.198 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 103.250.166.4:6667 | 0.146 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.336 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 107.181.174.75:55667 | 0.177 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.249.149:36997 | 0.235 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.27 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.383 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 24.176.214.182:42444 | 0.208 | Burbank | CA | 91504 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.428 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 107.170.42.147:56508 | 0.268 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.139.178.67:44551 | 0.07 | Unknown | Unknown | Unknown | Singapore | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.19 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.221 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.24.16.120:1108 | 0.345 | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 46.54.247.142:39880 | 0.278 | Nova Gorica | 04 | Unknown | Slovenia | Checked at vn5socks.net

  2. #322
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 118.139.178.67:44551 | 0.065 | Unknown | Unknown | Unknown | Singapore | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.249.149:36997 | 0.282 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.202 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 107.181.174.75:55667 | 0.17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 158.69.243.148:9999 | 0.256 | Lake Forest | CA | 92630 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.171 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.193 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.324 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.262 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.94.90.99:3001 | 0.065 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.205.51.30:16836 | 0.377 | Unknown | Unknown | Unknown | France | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 94.26.59.151:25997 | 0.326 | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.256 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 162.144.118.92:38147 | 0.186 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 105.27.204.134:42397 | 0.385 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.273 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.244.29:56544 | 0.406 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.216.55.131:1188 | 0.96 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at vn5socks.net

  3. #323
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 47.94.90.99:3001 | 0.176 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.135 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.228.190:8975 | 0.222 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.182 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.216.55.131:1188 | 0.228 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 107.181.174.75:55667 | 0.183 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.353 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.314 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.224 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.366 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.205.51.30:16836 | 0.377 | Unknown | Unknown | Unknown | France | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.249.149:36997 | 0.256 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 58.32.254.125:7070 | 0.08 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 116.62.191.141:36027 | 0.05 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.197 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.254.34.150:26006 | 0.171 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net

  4. #324
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 103.250.166.4:6667 | 0.225 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.13 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.194 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.195 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.244.29:56544 | 0.401 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 90.188.28.20:1999 | 0.213 | Barnaul | 04 | Unknown | Russian Federation | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.194.245:27318 | 0.244 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 94.26.59.151:25997 | 0.332 | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.216.55.131:1188 | 0.241 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.476 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.94.90.99:3001 | 0.081 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.185 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 114.80.116.229:7300 | 0.245 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 105.27.204.134:42397 | 0.292 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.207.71:35200 | 0.195 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.194 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.205.51.30:16836 | 0.354 | Unknown | Unknown | Unknown | France | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.313 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net

  5. #325
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.117 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.94.90.99:3001 | 0.068 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.164 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 90.188.28.20:1999 | 0.327 | Barnaul | 04 | Unknown | Russian Federation | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 105.27.204.134:42397 | 0.302 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.194.245:27318 | 0.197 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.32 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.238 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.207.71:35200 | 0.25 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 186.249.215.108:9999 | 0.423 | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 103.250.166.4:6667 | 0.126 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.371 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.196 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.97.181.57:7302 | 0.052 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.195 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.364 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.216.55.131:1188 | 0.217 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at vn5socks.net

  6. #326
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 47.97.181.57:7302 | 0.188 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.139.178.67:44551 | 0.146 | Unknown | Unknown | Unknown | Singapore | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.109 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.247 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.184 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 107.181.174.75:55667 | 0.192 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 45.76.191.111:6005 | 0.064 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.204 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.409 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 166.62.85.43:46527 | 0.263 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.368 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 94.26.59.151:25997 | 0.329 | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.197 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.207.71:35200 | 0.195 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.317 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 105.27.204.134:42397 | 0.292 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 114.80.116.229:7300 | 0.335 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net

  7. #327
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 47.97.181.57:7302 | 0.192 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.11 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.222 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.18 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.346 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 58.32.254.125:7070 | 0.098 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.219 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 105.27.204.134:42397 | 0.307 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 116.62.191.141:36027 | 0.065 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.244.29:56544 | 0.395 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.254.34.150:26006 | 0.178 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 158.69.243.148:9999 | 0.267 | Lake Forest | CA | 92630 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.24.16.120:1108 | 0.393 | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 45.76.191.111:6005 | 0.054 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.194.245:27318 | 0.209 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.172 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 114.80.116.229:7300 | 0.236 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.207.71:35200 | 0.206 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net

  8. #328
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 103.250.166.4:6667 | 0.118 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.21 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 163.172.166.20:4480 | 0.183 | Southend | M5 | Unknown | United Kingdom | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.235 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 58.32.254.125:7070 | 0.107 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 116.62.191.141:36027 | 0.07 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.228.190:8975 | 0.209 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.249.149:36997 | 0.332 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.315 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.168 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 78.47.225.59:9050 | 0.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.376 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 169.239.221.90:50802 | 0.412 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.254.34.150:26006 | 0.194 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 45.76.191.111:6005 | 0.053 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 158.69.243.148:9999 | 0.251 | Lake Forest | CA | 92630 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 46.54.247.142:39880 | 0.322 | Nova Gorica | 04 | Unknown | Slovenia | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 162.144.118.92:38147 | 0.19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net

  9. #329
   Expert Support
   Tham gia ngày
   Sep 2018
   Bài gửi
   329

   Mặc định

   LIVE ~ 185.108.76.37:9050 | 0.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 80.211.237.106:5080 | 0.217 | Unknown | Unknown | Unknown | Denmark | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 192.169.249.149:36997 | 0.24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 138.68.59.157:1210 | 0.192 | Wilmington | DE | 19880 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 220.79.34.109:2018 | 0.124 | Seoul | 11 | Unknown | Korea, Republic of | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 162.144.118.92:38147 | 0.22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 116.62.191.141:36027 | 0.088 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 70.166.38.80:24822 | 0.327 | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.25.237.21:1888 | 0.36 | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.139.178.67:44551 | 0.129 | Unknown | Unknown | Unknown | Singapore | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 158.69.243.148:9999 | 0.317 | Lake Forest | CA | 92630 | United States | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 118.24.16.120:1108 | 0.435 | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 58.32.254.125:7070 | 0.137 | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.228.190:8975 | 0.217 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 47.254.34.150:26006 | 0.19 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 45.76.191.111:6005 | 0.065 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 95.110.194.245:27318 | 0.239 | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at vn5socks.net
   LIVE ~ 166.62.85.43:46527 | 0.233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net

   

   
  + Trả lời bài viết
  Trang 33/33 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33

  Thread Information

  Users Browsing this Thread

  There are currently 980 users browsing this thread. (0 members and 980 guests)

  Tags for this Thread

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình